Hulpmiddelen en woningaanpassing bij complexe zorgvraag; Hoe kan de toewijzing beter?

Bij complexe zorgvragen sluit de toewijzing van hulpmiddelen en woningaanpassing nog vaak niet aan bij de wensen van diegene die de zorg ontvangt en zijn omgeving. Hoe kunnen we dit beter organiseren? Als gemeente, zorgverlener, patiënt en naaste? Ieder(in) en de Dwarslaesievereniging delen hun inzichten en gaan met u in gesprek over uw ervaringen en over noodzakelijke verbeterpunten bij toewijzen van hulpmiddelen en woningaanpassingen door gemeenten voor mensen met een (complexe) zorgvraag. Deze lezing/sessie is interessant voor: mensen met een bewegingsbeperking, mantelzorgers en zorgvrijwilligers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, inkopers, directie, gemeenteambtenaren en Wmo-beleidsmedewerkers, medewerkers en artsen van revalidatie centra/instellingen.
04-06-2018 | Marijke Hempenius en Mariëlle Blankestijn

Download deze whitepaper

Ook interessant