QuoVadis - algemene brochure

QuoVadis Nederland BV is een onafhankelijke Nederlandse organisatie met een totaalprogramma van medisch-technische hulpmiddelen voor communicatie en omgevingsbediening. QuoVadis (QVN) is sinds 1993 actief en opereert landelijk. 

QuoVadis Nederland zorgt voor implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps, waarbij de MENS centraal staat  
QuoVadis heeft een uitgebreid assortiment. Om duidelijk te maken wat onze mogelijkheden zijn, hebben we dit ons ABCDE genoemd:
- Alarmeren
- Bedienen
- Communiceren
- Dementie
- Epilepsie

Het eerste onderdeel van ons ABCDE is Alarmeren. QuoVadis kan in veel
verschillende situaties de alarmering verzorgen. Denk aan zelfstandig wonende
ouderen, het gebruik in combinatie met omgevingsbediening, toepassing in
zorginstellingen en bij epilepsie.

Het tweede deel van ons ABCDE en onze specialiteit is Bedienen. QuoVadis is
gespecialiseerd in omgevingsbedieningen. Van simpele oplossingen tot
uitgebreide systemen. Met omgevingsbediening kan een volledige woning
aangestuurd worden, bijvoorbeeld met één knop. Zelfs als er sprake is van geen,
of verminderde handfunctie. In dat geval bieden verschillende bedienschakelaars
of zelfs oogbolbesturing uitkomst.

Het derde onderdeel van ons ABCDE is Communiceren en
Communicatiehulpmiddelen
. QuoVadis heeft verschillende oplossingen die ingezet
kunnen worden bij communicatieproblemen en levert communicatiehulpmiddelen op
basis van tekst, symbolen en combinaties daarvan.

Met de D richten we ons op oplossingen voor Dementie. Ouderen en mensen met
afnemende mentale vermogens, bijvoorbeeld als gevolg van dementie, kunnen baat
hebben bij tijd- en planhulpmiddelen, zwerfalarm, thuismonitoring.

Voor mensen met Epilepsie heeft QuoVadis verschillende oplossingen voor het
monitoren van epileptische aanvallen in of buiten het bed. Zowel binnenals
buitenshuis wordt de benodigde en adequate communicatie naar zorgverleners
geleverd.


21-02-2019 | QuoVadis Nederland

Download deze whitepaper

Ook interessant